เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกเบอร์มงคล

เบอร์มงคลเป็นศาสตร์ของอินเดียโบราณที่อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และตำแหน่งของมันได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยอ้างอิงจากเวลาและสถานที่ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เหล่านี้มีผลอย่างมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก ตำแหน่งของดาวเคราะห์เมื่อเราเกิดเป็นบุคลิกและลักษณะเฉพาะของเราเอง ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีอิทธิพลเหนือเราและส่งผลต่อวิธีที่เราคิด ตอบสนอง ตอบสนอง และประพฤติตน ดาวเคราะห์แต่ละดวงไม่เพียงแต่มีบทบาทในบุคลิกภาพของเราเท่านั้น แต่ในขณะที่พวกมันยังคงผ่านการเปลี่ยนแปลง

เบอร์มงคลโดยรู้สึกถึงผลกระทบของมัน

เนื่องจากตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่ละดวงสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกหรือเชิงลบเหนือเรา เราหวังว่าจะสามารถควบคุมได้ ใช้ผลในเชิงบวกไม่ใช่ผลเชิงลบ ผลกระทบของดาวเคราะห์แต่ละดวงที่มีต่อเราในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับแผนภูมิการเกิดและความเชื่อของเรา ผลกระทบของตำแหน่งของดาวเคราะห์ประกอบขึ้นเป็นคำทำนายดวงชะตารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ในขณะที่ตำแหน่งที่เกิด เบอร์มงคลเป็นตัวกำหนดตัวตนของเรา เบอร์มงคลตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในระหว่างเกิดและตำแหน่งปัจจุบันรวมกันช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อเรา

การเรียนรู้เวทนี้มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีก่อน เบอร์มงคลมีพื้นฐานมาจากการทำนายและการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์ที่เกี่ยวกับดวงดาว ราศี และบ้านของนักษัตร ในแนวคิดของโหราศาสตร์เวทมีกลุ่มดาว 27 กลุ่มซึ่งประกอบด้วย 12 ราศี, ดาวเคราะห์ 9 ดวงและบ้าน 12 หลังโดยแต่ละบ้านและเบอร์มงคลเป็นตัวแทนของชีวิตมนุษย์บางส่วน ตำแหน่งดาวเคราะห์ของดาวเคราะห์ในช่วงเวลาที่เกิดของชาวพื้นเมืองเผยให้เห็นสถานะปัจจุบันของเขา/เธอในวัฏจักรวิวัฒนาการ เบอร์มงคลค่อนข้างเป็นกลุ่มของระบบ ประเพณี และความเชื่อ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งสัมพัทธ์ของเทห์ฟากฟ้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการทำความเข้าใจ เรื่องภาคพื้นดินอื่นๆ

เบอร์มงคลคือผู้ที่ฝึกฝนโหราศาสตร์

ต่อจากนี้ไปจะทำการทำนาย เนื่องจากอายุเบอร์มงคลเป็นการศึกษาที่แตกต่างพร้อมกับความรู้การทำนายและการทำนายดวงชะตา นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นสำหรับคำแนะนำทางโหราศาสตร์ กระแสการเรียนรู้เวทอันน่าทึ่งนี้แปลความน่าจะเป็นของท้องฟ้าโดยใช้แผนภูมิการเกิด จากการอ่านเหล่านี้ เราสามารถมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับชะตากรรมของเขาที่อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้เขียนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน

ชาวพื้นเมืองสามารถรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญและคุณลักษณะของบุคลิกภาพ อาชีพ สุขภาพ ความสัมพันธ์ การเงิน และอายุยืนยาวของชีวิตผ่านบริการโหราศาสตร์ฟรีโดยนักเบอร์มงคล ในกรณีที่มีปัญหาหรือลักษณะเชิงลบบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีขอบเขตของมาตรการแก้ไขที่สามารถละลายความเป็นลบได้ในระดับต่างๆ เราพร้อมบริการโหราศาสตร์ฟรีอย่างมืออาชีพในการอ่านชีวิตส่วนตัวสำหรับคุณซึ่งจะครอบคลุมและมีประโยชน์อย่างมากจากมุมมองการทำนาย ความถูกต้องจะน่าประหลาดใจพร้อมกับคุณภาพและความถูกต้องผ่านบริการโหราศาสตร์ฟรีนี้

เบอร์มงคล