กันสาดโปร่งแสงในพื้นที่เพื่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์

กันสาดโปร่งแสง

 

โครงสร้างผ้าถือเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุด ตลอดประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย กันสาดโปร่งแสงแบบเต็นท์เหมาะสำหรับคนเร่ร่อนเพราะน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ และปรับเปลี่ยนได้ แต่ “คนเร่ร่อนสมัยใหม่กันสาดโปร่งแสงไม่ต้องการเต็นท์อีกต่อไป เนื่องจากที่พักอาศัยของเรากลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวรมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือไป 20 ปีที่แล้ว

ผู้เขียนคนนี้เขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเรื่องศักยภาพของโครงสร้างผ้าในที่อยู่อาศัยกันสาดโปร่งแสง จุดเน้นของรายงานนั้นคือการแสดงให้เห็นว่า “ประสิทธิภาพโดยรวมกันสาดโปร่งแสง ของที่อยู่อาศัยสามารถปรับปรุงได้ด้วยการใช้โครงสร้างผ้าทางสถาปัตยกรรมประสิทธิภาพโดยรวมหมายถึงความสำเร็จของอาคารหรือพื้นที่ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างยั่งยืน ทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม มันฟังดูค่อนข้างยูโทเปีย แต่การฝันเล็ก ๆ น้อย ๆ

สำหรับบ้านเดี่ยว การใช้งานเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งและมักเป็นการทดลอง

ในวิทยาลัยมันผิดอะไรต่างจากอาคารประเภทอื่นๆ ตรงที่การเคหะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีปัญหาทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ซับซ้อน วิสัยทัศน์ในอุดมคติของฉันคือการมีบ้าน กันสาดโปร่งแสงที่ดีสำหรับทุกคนก่อน ฉันฝันถึงบ้านเดี่ยวแบบ “เสารองรับกันสาดโปร่งแสงที่มีหลังคาเทฟลอนเหนือพื้นที่อยู่อาศัยหลักและโครงสร้างบังแดดเหนือพื้นที่อยู่อาศัยกลางแจ้ง ความฝันของฉันไม่เป็นจริงและอาจมีเหตุผลที่ดีการใช้โครงสร้างผ้า

กันสาดโปร่งแสงในการใช้งานที่อยู่อาศัยจะต้องพิจารณาที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของตลาด ประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนา ปัจจุบัน โครงสร้างผ้ามีบทบาทสำคัญในสังคมสำหรับบ้านเดี่ยว การใช้งานเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งและมักเป็นการทดลอง สถาปนิกต้องการลงลายมือชื่อของตนไว้ที่บ้านและกันสาดโปร่งแสงสามารถใช้โครงสร้างผ้าเพื่อระบุข้อความเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นหลังคา ผนัง หรือแม้แต่พื้นแบบยืดหดได้ ในทางกลับกัน ประโยชน์ที่สถาปนิกมักจะแสวงหาในการใช้โครงสร้างผ้าในที่อยู่อาศัยคือซองจดหมายเชิงพื้นที่ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับการชุมนุมสาธารณะที่จะปรับปรุง ไม่แก้

การป้องกันรังสียูวีและทางเลือกอื่นสำหรับวัสดุแบบดั้งเดิมบางอย่าง

เราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาให้การป้องกันรังสียูวีและทางเลือกอื่นสำหรับวัสดุแบบดั้งเดิมบางอย่าง แต่มัน ยากที่จะวัดความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงสร้างผ้าในระดับสังคมแผ่นกันสาดโปร่งแสง โครงสร้างผ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในที่สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น เช่น อัฒจันทร์ ศูนย์นันทนาการ กันสาดโปร่งแสงห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา และศาลา เป็นต้น โครงสร้างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรวบรวมผู้คนและให้ปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมในช่วงเวลาหนึ่งกันสาดโปร่งแสงแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันลองพิจารณาตลาดที่อยู่อาศัยที่ “อ่อนตัว” ให้ละเอียดยิ่งขึ้นสมรรถภาพทางกายกำลังสร้างบางสิ่งที่มีราคาจับต้องได้และทนทาน สถาปัตยกรรมที่เป็นที่พักพิงสร้างขึ้นจากวัสดุแข็งเป็นหลัก เพื่อแยกพื้นที่สาธารณะและส่วนตัวและอาคารออกจากสิ่งแวดล้อม กันสาดโปร่งแสงอย่างไรก็ตาม ดูการออกแบบบ้านบางหลังในปัจจุบัน บ้านจากผนังผ้ากลายเป็นผนังหนัก ไปจนถึงผนังผ้าไปจนถึงไม่มีผนังเลย