สถานที่ในการจดบริษัทที่ดีและน่าเชื่อถือ

เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือในสหราชอาณาจักรจดบริษัทออนไลน์จำเป็นต้องเลือกที่อยู่ที่สามารถรับจดหมายโต้ตอบอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากสิ่งนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้ว่าคุณชนะสัญญานั้นหรือไม่บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากจึงเลือกที่อยู่ของผู้ให้บริการธุรกิจของตนจดบริษัทเลขานุการบริษัทหรือนักบัญชีเป็นที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนเป็นที่อยู่อย่างเป็นทางการของบริษัทสำหรับส่งเอกสาร จดหมาย และการแจ้งเตือนจากบริษัทต่างๆ

จดบริษัทนอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ที่ใช้โดยองค์กร

และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในการติดต่อจดบริษัทและโดยปกติทางศาลเพื่อส่งเอกสารราชการเมื่อบริษัทเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ที่ลงทะเบียนนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากที่ทำการไปรษณีย์ ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้เป็นที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

ที่อยู่จดทะเบียนและที่อยู่ซื้อขายอาจเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่อยู่การค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ด้านชื่อเสียง ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจที่ซื้อขายจากที่บ้าน บริษัทต่างๆ จะใช้ที่อยู่ของบุคคลที่สามเป็นที่อยู่จดทะเบียนที่อยู่อย่างเป็นทางการ

ของบริษัทเปิดให้บุคคลทั่วไปดูได้จากเว็บไซต์บริษัท บริษัทยังต้องแสดงเครื่องเขียน ใบแจ้งหนี้ เว็บไซต์ และเอกสารทางการเงิน ต้องแสดงชื่อบริษัทที่สำนักงานจดทะเบียนสรุปทุกบริษัทต้องมีสำนักงานจดทะเบียนสำนักงานจดทะเบียนอย่างเป็นทางการของบริษัทจะต้องมีการแจ้งชื่อบริษัทภายนอกสำนักงานเสมอ นอกจากนี้ รายละเอียดของสำนักงานที่จดทะเบียนจะต้องแสดงในใบแจ้งหนี้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หัวจดหมาย เว็บไซต์ และเอกสารทางการเงินทั้งหมดสมุดตามกฎหมายต้องเก็บไว้ที่สำนักงานจดทะเบียนรวมทั้งทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนส่วนจดบริษัทได้เสียที่สำคัญทะเบียน

ผู้ถือหุ้นกู้จดบริษัทและทะเบียนค่าใช้จ่ายในบางกรณีการลงทะเบียนสามารถเก็บไว้ที่ที่อยู่อื่นได้หลังจากที่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังบริษัทต่างๆ แล้วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสำหรับผู้ประกอบจดบริษัทการรุ่นใหม่ที่ทำงานจากที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องมีความมั่นใจในการค้าขายกับพวกเขาและมีชื่อเสียงสูงจดบริษัทเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ธุรกิจจำนวนมากได้ลงทะเบียนที่อยู่อันทรงเกียรติจดบริษัทซึ่งมักจะอยู่ในใจ

จดบริษัทสิ่งเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งแบบสาธารณะและแบบถูกกฎหมายจดบริษัทการติดต่อนี้จะถูกรวบรวมจากที่อยู่นี้และส่งต่อไปยังสำนักงานที่ทำงานของบริษัทจดบริษัทการประกาศต่อสาธารณะหรือประเด็นสาธารณะในรูปแบบใดๆ ของบริษัทมีเฉพาะที่อยู่นี้เท่านั้นจดบริษัทแม้แต่โฆษณาและสื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ยังมีที่อยู่ของสำนักงานจดทะเบียน